Moderne Devotie – bron van spirituele vernieuwing

Aan het einde van de 14 e eeuw ontstond er in de katholieke kerk een beweging die
streefde naar spirituele vernieuwing van het christelijke leven en hervormingen binnen
kerk en samenleving. Grondlegger van de beweging is Geert Grote (1340-1384). Thomas
à Kempis (1380-1471) schreef zijn beroemde
boek over de navolging van Christus.
Het gedachtegoed van de beweging was een bron van
inspiratie voor Erasmus en in later tijd o.a. voor Dietrich
Bonhoeffer en Dag Hammerskjöld.
Wat is de betekenis voor onze eigen spiritualiteit vandaag?

Sprekers: Wim Kuiper en ds. Harry Mondeel
Datum: donderdag 16 november om 19.30 uur
Plaats: De Schouw
Kosten: € 4,- inclusief koffie/thee
Aansluitend op deze lezing verzorgt ds. Koos Sluiter op dinsdag 21 november in de
Pniël een avond over “De Moderne Devotie in beeld”.