De Protestanten en hun beelden – Rembrandt‘s eigen geloofsverhaal

Rembrandt neemt een eigen plaats in als het gaat over Protestanten en hun beelden.
Zelf hoorde hij bij geen enkele kerk maar de Bijbel was voor hem een onuitputtelijke
inspiratiebron. Hij onderscheidt zich als een
oplettende lezer; in zijn eigenzinnige benadering
kiest hij onverwachte invalshoeken
en momentopnamen. In zijn tekeningen en
etsen lopen figuren uit het Oude en Nieuwe
Testament vanzelfsprekend over naar de
alledaagse Amsterdamse realiteit van Rembrandt.
Daardoor komen de verhalen van
de Bijbel ineens overrompelend dichtbij.
De aartsvaders, Jozef, David en de apostelen
rondom Jezus zijn mensen zoals wij. De
verhevenheid van Jezus komt nog het duidelijkst
naar voren in sommige etsen en in
de schilderijen, die vaak als werken in opdracht
werden gemaakt. Rembrandt neemt
afscheid van een aparte religieuze bovenwereld
en het lijkt denkbaar dat de
‘ontmythologisering van het christelijk geloof’
bij hem begint.
Inleider: ds. K. Sluiter
Datum: dinsdag 14 november om 20.00 uur
Plaats: Pniëlkerk Toegang: € 4,-