Concert in kerstsfeer

Op zondag 10 december as. om 15:00 uur is er in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, aan de Reeststraat/hoek Flevoplantsoen te Almelo het jaarlijks terugkerend concert in kerstsfeer.

Programma
Er is een gevarieerd programma waaraan het Almelo ’s MannenKoor (AMK), het Russisch vrouwenkoor Redujsja en een gelegenheidskoor van het Apostolisch Genootschap medewerking verlenen. Tevens is er een muzikaal intermezzo op een vleugel.

Er is een inloop vanaf 14:30 uur met gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje thee of koffie. Het einde van de muzikale middag is rond  16:30 uur.
Aanmelden is niet nodig.

Het Apostolisch Genootschap
Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. Religieus in de betekenis van verbondenheid met alles wat is. Apostolischen ervaren verwondering en ontzag voor het mysterie van het leven. Zij geloven dat alles voortkomt uit dezelfde oorsprong en beseffen dat het leven deel is van een allesomvattend geheel. Alle mensen zijn gelijkwaardig en in essentie met elkaar verbonden.

Deze religieuze basis vertaalt zich in een humanistische levenshouding. Apostolischen voelen de verantwoordelijkheid om belangrijke waarden als compassie, solidariteit en duurzaamheid in praktijk te brengen. Liefdevol leven maakt duurzaam samenleven mogelijk. Het genootschap roept op te kiezen voor een liefdevolle gezindheid en haar waar te maken in eigen leven.

Apostolischen vormen gemeenschappen en zoeken de ontmoeting met iedereen die bewust bezig wil zijn met zingeving en levenskunst. In deze ontmoetingen zoeken ze naar religieuze verdieping en naar antwoorden op levensvragen. Dit inspireert hen om vanuit compassie te werken aan meer solidariteit en duurzaamheid.

Voor méér informatie bel of mail gerust even, hartelijke groeten, Cobi Noordhoff
E: cobinoordhoff@gmail.com
T: 0546-860948