De Protestanten en hun beelden

Reformatie en beeldenstorm lijken onlosmakelijk samen te horen. Toch is dat maar het halve verhaal. Protestanten ontwikkelen een eigen beeldtaal. Luther en zijn medestanders zagen al snel dat beelden voor de zaak van de reformatie van belang waren. Dat waren niet alleen afbeeldingen in vlugschriften maar ook schilderijen en met name in Lutherse landen indrukwekkende altaarstukken. Een verhaal apart zijn de schilderijen van bijna lege kerkinterieurs. In tekeningen, etsen en schilderijen vertelt Rembrandt op een geniale en persoonlijke manier het geloofsverhaal. In kerkgebouwen komt de kunst terug in ambachtelijke kunstnijverheid. Het verhaal en de moraal van het protestantisme vinden vervolgens hun weg naar de huizen van welgestelde gelovigen.

 

Beeldenstorm en lege kerken verbeeld

Voor het christelijk geloof zijn beelden even onmisbaar als omstreden. Vanaf het begin
kent het christelijk geloof beelden en tegelijk is er ook steeds verzet. Dat zie je vooral
als er een beeldenstorm uitbreekt. In het jaar 1566 raast zo’n storm over de Lage Landen, nadat 50 jaar eerder uitgerekend in Wittenberg een beeldenstorm woedde.
Tijdens de Franse Revolutie moeten beelden het opnieuw ontgelden, dan in naam van de Rede. In de kunst van de Gouden Eeuw en ook daarna worden kerken zonder beelden zelf tot beeld van geloof. Je kunt er de eerste sporen in zien van abstracte kunst die zich concentreert op maten, verhoudingen en de werking van licht en kleur.

Inleider: ds. K. Sluiter
Datum: dinsdag 31 oktober,
Hervormingsdag
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pniëlkerk Toegang: € 4,-