Activiteiten per maand- Raad van Kerken Almelo

De webredactie van www.protestantsegemeentealmelo.nl maakt voor elke maand een overzicht van alle activiteiten die door de Raad van Kerken Almelo worden georganiseerd; d.w.z. alle activiteiten van de hieronder genoemde kerkgenootschappen. Deze activiteiten vindt u ook in de laatst verschenen brochure van de RvKA.
Klik hier voor het maandelijks overzicht.

 • Apostolisch Genootschap Plaats van samenkomst
  Reeststraat 2b – Almelo
 • Armeens Apostolische Kerk secretariaat: Armen Kalstian,
  Vriezenveenseweg 174, 7602 PV Almelo
 • Doopsgezinde Gemeente Doopsgezinde Kerk – Grotestraat 57 – Almelo
  Tel: 0546-818616 www.dgalmelo.doopsgezind.nl
 • Elisa Elisaparochie Elisakerk – Rembrandtlaan 23 – Almelo
  Tel: 0546-545040 www.elisapaz.nl
 • Karmel Twente Karmelklooster – Rembrandtlaan 25 – Almelo
  Tel: 0546-536410 www.karmelcentra.nl/twente/
 • Leger des Heils Troelstralaan 1, 7604 VW Almelo
  Tel: 0546-810315
 • Protestantse Gemeente Activiteiten van de PGA worden gehouden:
  Almelo in de Schouw Kerkplein 3 – Almelo
  Tel: 0546-454207
  in de Pniëlkerk Rembrandtlaan 352, Almelo
  Tel: 0546-816359
  in De Lichtkring, Beethovenlaan 10, Almelo
  veelstemmiglicht@gmail.com of 0546-840484
 • Remonstrantse Gemeente Contact:
  Twente henkvanwaveren@gmail.com tel: 0546-823836
 • St. Jorisparochie Tel: 0546-816649 – secr.rk.almelo@gmail.com
  St. Georgiusbasiliek – Boddenstraat 76 – Almelo
  St. Jozefkerk – St Josephstraat 111 – Almelo
 • Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen
  De Bleekkerk – Hofstraat 1 – Almelo
  Tel: 0546-871638 www.debleekalmelo.nl