Retraite Icoonschilderen

Karmelklooster Zenderen                               Terug naar zomeraanbod
27 augustus – 2 september 2017
Begeleiding: José van Sante

Praktische informatie
De retraite vindt plaats in het Karmelklooster te Zenderen.
Hertmerweg 467625 RH

Kosten € 350,00 incl. (lessen, materiaal, logies en maaltijden).
Bij bevestiging tot deelname vragen wij een aanbetaling van € 50,00
op rekening NL92INGB0000801427 t.n.v. Karmel Zenderen o.v.v. retraite- icoonschilderweek. Het resterende bedrag graag overmaken voor aanvang van de retraiteweek.

Als de kosten voor u een bezwaar zijn, neemt u dan contact op met pater Edgar Koning, prior van het klooster, email: e.koning@karmel.nl
of tel: 074- 265 91 85.

Karmel Twente is een
Centrum voor Spiritualiteit
met een bezinningsaanbod voor
ieder die zoekende is naar de zin van je leven. De meeste activiteiten zijn in de avonden en middagen doorheen het jaar.
Voor verdere informatie kunt u ons jaarprogramma aanvragen of kijken op www.karmelcentra.nl/twente

Verdere informatie en aanmelding met betrekking tot de icoonweek
vansantejose24@gmail.com
of telefonisch 06 -303 75 871
aanmelden vóór 15 juli

Opzet
We schilderen een eenvoudige icoon in de stijl van de Griekse school.
De lessen worden in rust gegeven, er is geen ijdel gepraat. We beginnen de ochtend met gebed en sluiten ons in de avond aan bij de vesperviering van de kloostergemeenschap. Er kunnen als dat gewenst is meditatieve teksten worden aangereikt ter ondersteuning van de persoonlijke retraite.
Bij elke stap van het schilderen wordt een toelichting gegeven en de begeleiding van het schilderen is op ieder persoonlijk afgestemd. Er is geen ervaring met schilderen nodig.
We schilderen in de ochtend en de middag. Rondom de lessen is er ruimte om te rusten, te mediteren, te wandelen in de kloostertuin en de landelijke omgeving. De avond blijft vrij van werk.
De groep bestaat maximaal uit 10 personen.

Begeleiding
Mijn naam is José van Sante. Sinds 2010 volg ik les bij Jan Verdonk die wordt gezien als de autoriteit in Nederland op het gebied van schilderen in de Griekse school (www.iconenschool.nl).
Door extra lessen en zomerweken bij te wonen is mijn opleiding verdiept, zodanig, dat Jan Verdonk in 2015 mij toestemming gaf zelf les te geven. Daarnaast heb ik de tweejarige vakopleiding “fijnschilder” bij Art Partout te Deventer gevolgd. Op mijn website kunt u meer informatie vinden over mijn werk (www.iconen-josepha.nl).
In 2014 ben ik toetreding tot Karmelbeweging.

De retraite wordt gegeven in het karmelklooster.
De verstillende sfeer van het huis, de kleine ontmoetingen met de de gemeenschap en
het samen bidden van de vespers kan inspirerend zijn voor het schilderen en voor de innerlijke verstilling.