Informatiebijeenkomst op donderdag 9 maart 2017 in het AZC

Als kerken kunnen we een herberg zijn en samen met deze mensen onderweg zijn op hun onzekere pad.

Er wonen al heel lang vluchtelingen en statushouders in Almelo. Zowel in het Asielzoekerscentrum (azc) als in woningen in de hele stad. In het azc wonen asielzoekers die wachten op een vergunning. Maar ook nog vluchtelingen met verblijfsrecht die wachten op een eigen woning in Almelo of omgeving. Ze willen zich voorbereiden op de verhuizing en de verdere participatie. Statushouders zijn vluchtelingen met een permanente status (verblijfsvergunning) en zijn al woonachtig in de stad Almelo. Zowel vluchtelingen als statushouders staan er echter veelal alleen voor. Ze hebben geen (sociaal) netwerk, spreken de Nederlandse taal niet of beperkt, hebben geen middelen om in te zetten, maar die juist bijdragen aan het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Samen met het COA en Stichting Present Almelo medewerkers van het azc heeft de Raad van Kerken hebben we verkend wat de behoeften en vragen zijn van vluchtelingen en statushouders.  zijn en wat  wij hierin kunnen doen. Er kwam vooral naar voren dat er veel behoefte is aan contacten en activiteiten buiten het AZC, in en met de Nederlandse samenleving, zodat hun leven meer inhoud krijgt. Centraal hierin staat de wens ‘gezien te worden’, op basis van gelijkwaardigheid mee te kunnen doen  in de samenleving. Als kerken en jullie als kerkelijke leden kunnen daarin samen een krachtige bijdrage leveren. Bij het leggen van contacten met de vluchtelingen en statushouders, het in gesprek gaan en verbindingen durven te leggen en het ondernemen van bijvoorbeeld leuke activiteiten met vluchtelingen en statushouders.

Dit alles draagt uiteindelijk ook positief bij aan de inburgering van deze vluchtelingen en statushouders. Want juist in informele gesprekken beoefenen ze de Nederlandse taal,  breidt hun netwerk uit, maar leren wij als Nederlanders ook meer over hun cultuur en achtergronden wat weer bijdraagt aan meer respect en acceptatie.

De Raad van Kerken, het COA en Stichting Present Almelo nodigen u van harte uit voor de informatiebijeenkomst op donderdag 9 maart 2017 om 19.30 uur in het AZC, Vriezenveenseweg 170 (Huize Alexandra).

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de kans om, onder het genot van heerlijke hapjes (door de vluchtelingen zelf gemaakt), kennis te maken met de vluchtelingen en statushouders. Tegelijkertijd zullen het COA en Stichting Present Almelo u meer vertellen over de verschillende manieren hoe je in contact kunt komen met vluchtelingen en statushouders

Iedereen is welkom. Jong en oud, gezinnen, alleenstaanden, er zijn geen vereisten.
In verband met de voorbereiding van de hapjes willen we wel graag vóór maandag 6 maart a.s. weten of en met hoeveel personen je komt. Opgeven kan via het e-mailadres van de Raad van Kerken Almelo: stuur01@planet.nl   Aanmelden kan ook bij de vertegenwoordiger van uw kerk/geloofsgemeenschap in de Raad van Kerken Almelo. Raadpleeg in dit verband ook de website van de Raad van Kerken Almelo.

Met hartelijke groet en graag tot ziens op 9 maart a.s.
Evi Stuurman (secretaresse)
Harry Mondeel(voorzitter)