Nieuws ‘Overeen’

<  Terug

overeen‘OVER een’ is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het blad verschijnt twee keer per jaar en wordt toegestuurd aan leden, donateurs en parochies. Overeen houdt u op de hoogte van de katholieke inzet voor de oecumenische beweging in Nederland en van de activiteiten van de vereniging.

Kijk naar het nieuws van deze vereniging.
Bekijk het laatste nummer van van OVEReen